Màu trắng không phải là màu duy nhất khi chọn cửa sổ và cửa ra vào màu xanh lá cây

virgiladaman

Màu trắng không phải là màu duy nhất khi chọn cửa sổ và cửa ra vào màu xanh lá cây