Hello

Mana

Jun 24, 2021

Lợi dụng chức danh công ty xổ số TP lừa đảo hàng tỷ đồng

Một người đã lợi dụng chức danh công ty xổ số TP lừa đảo hàng tỷ đồng của những chủ tiệm vàng và đại lý vé số với thủ đoạn không ngờ.

Mấy tờ vé số đã nhận thưởng được bán cho vài người chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Những người bị hại có mối quan hệ làm ăn nhiều năm với Nam nên tin tưởng và muốn hưởng chênh lệch nên đã dễ dàng dính bẫy.

Hành vi lừa đảo của Nam đã nhận hình phạt của pháp luật. Các công ty xổ số cũng nên xem xét đến các nhân viên trong công ty để không xảy ra trường hợp làm giấy tờ khống lừa đảo tài sản của nhiều người. Và những người mua bán vé số đừng vì cái lợi trước mắt mà thành con mồi và mất đến hàng tỷ đồng.

SHARE WITH FRIENDS

Mana

Mana

Mana

Lợi dụng chức danh công ty xổ số TP lừa đảo hàng tỷ đồng Một người đã lợi dụng chức danh công ty xổ số TP lừa đảo hàng tỷ đồng của những chủ tiệm vàng và đại lý vé số với thủ đoạn không ngờ. Mấy tờ vé số đã nhận thưởng được bán cho vài người chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Những người bị hại có mối quan hệ làm ăn nhiều năm với Nam nên tin tưởng và muốn hưởng chênh lệch nên đã dễ dàng dính bẫy. Hành vi lừa đảo của Nam đã nhận hình phạt của pháp luật. Các công ty xổ số cũng nên xem xét đến các nhân viên trong công ty để không xảy ra trường hợp làm giấy tờ khống lừa đảo tài sản của nhiều người. Và những người mua bán vé số đừng vì cái lợi trước mắt mà thành con mồi và mất đến hàng tỷ đồng.