Thông tin cơ bản về số học

10 bí mật về sức mạnh tiềm ẩn của số 11 trong thuật số

Jul 19, 2021

Numerology là 1 môn công nghệ bí truyền cổ xưa về các Thống kê. Nó được gọi là yêu thuật của các Thống kê. Mặc dầu nó cốt yếu sắp có Chiêm tinh học hơn là ma thuật. Nói chung, thuật số học dựa trên nguyên tắc này: hầu hết những số đa dạng chữ số sở hữu thể được hiển thị trong những chiếc từ 1 đến 9. Số đông các loại này đều có những đặc điểm huyền bí tác động đến cuộc sống của con người.

>> Tìm hiểu thêm: thần số học

Numerology giống như 1 chiêm tinh học - Nó giúp chúng ta hiểu được đặc điểm của một người. Tài năng thiên tư của anh đó / cô ấy, Mặt mạnh và mặt yếu, v.v ... Bằng cách thức sử dụng số học, chúng ta có thể chọn đối tác buôn bán hoặc cuộc sống.

những nguyên tắc cơ bản của Numerology được đưa ra vào thế kỷ thứ 6 bởi nhà triết học Hy Lạp Pythagoras. Ông đã hài hòa các hệ thống toán học của người Druids, Ả Rập và ai Cập với kỹ thuật về bản chất con người.

Anh từng đi du hý ở ai Cập cổ đại và ở phổ biến quốc gia khác. Khi trở lại, ông thành lập thị trấn hội triết học ở miền Nam nước Ý, trong phường hội này được gọi là trường phái Pythagoras, mọi người nghiên cứu khoa học - chính yếu là Hình học và Thiên văn học. Pythagoras và các học sinh của ông đã với rộng rãi khám phá quan yếu. Các nghiên cứu của ông đã mang tác động đến rộng rãi doanh nghiệp tinh thần và bí hiểm của châu Âu, như Nhân chủng học, Hội Tam điểm, v.v.

Thần số học: Giải mã vận mệnh cuộc sống của bạn trong tháng 5 này thông qua  ngày tháng sinh

>> Tìm hiểu thêm: ĐÔI NÉT VỀ THẦN SỐ HỌC

Numerology được chú ý đa dạng hơn sau Kabbalah, nơi nó được gọi là Gematria. Các người theo thuyết Kabbalists đã mở rộng định nghĩa về Pythagoras, sử dụng những Thống kê trong các ô vuông ma thuật cho phổ biến mục đích khác nhau.

ngày nay, số học tiên tiến cốt yếu sử dụng bảng chữ mẫu và mã của con người, dựa trên lý thuyết của Pitago. Ông và những học trò của mình đã giảm đa số các số xuống các chữ số, từ một đến 9, ví dụ như, bạn có thể dự đoán năm tới sẽ như thế nào đối sở hữu bạn và nó sẽ tác động tới bạn như thế nào. Theo Numerology, thời kì liên tục đi giữa các số từ một tới 9.

Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một số đường sinh và tôi sẽ đề cập về nó trong bài viết tiếp theo sẽ kể về bí quyết tính số tuyến đường sinh của bạn, ý nghĩa của những Con số, v.v. Cảm ơn vì đã đọc.

>> Tìm hiểu thêm: tra cứu thần số học

SHARE WITH FRIENDS

10 bí mật về sức mạnh tiềm ẩn của số 11 trong thuật số

10 bí mật về sức mạnh tiềm ẩn của số 11 trong thuật số

10 bí mật về sức mạnh tiềm ẩn của số 11 trong thuật số